Usługi są dostępne wyłącznie dla osób fizycznych u które są odbiorcami Wodociągów i Kanalizacji HYDROKOM w Kluczborku.

Formularz rejestracyjny do wyrażenia zgody na przesyłanie faktury w formie elektronicznej


W celu wypełnienia formularza proszę przygotować umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz ostatnią fakturę.
Wprowadzane dane powinny być zgodne z w/w umową.

Posiadam przygotowaną umowę:
Posiadam przygotowaną fakturę:

- Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej